top of page

algemene voorwaarden

 1. Begrippen
  1.1 Algemene Voorwaarden: deze door De Wilgenschoot gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van De Wilgenschoot. 
  1.2. Deelnemer/Student: degene van 16 jaar of ouder die een door of bij De Wilgenschoot georganiseerde Les, Workshop, Cirkel of Retraite volgt c.q. wenst te volgen. 
  1.3. Huurder: degene van 16 jaar of ouder die de Yurt huurt.
  1.4 De Wilgenschoot is gevestigd te Loppersum aan de Zeerijperweg 20 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 83463607.
  1.5 Retraite prijs: de totale prijs van de Retraite, inclusief de Aanbetaling.
  1.6 Retraite: een door De Wilgenschoot georganiseerde Retraite.
  1.7 Website: de website van De Wilgenschoot: www.dewilgenschoot.nl
  1.8 Workshop: een bij of door De Wilgenschoot te geven of gegeven workshop.

  2. Toepasselijkheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij De Wilgenschoot zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Strippenkaarten, Workshops, Cirkels, Retraites en overige bezoeken van Studenten al dan niet via Partners van De Wilgenschoot aan of bij De Wilgenschoot. Door deelname aan een Les, Workshop, Cirkel of Retraite verklaart de Student of Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 
  2.2 De Wilgenschoot kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. De Wilgenschoot zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.
  2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
  2.4 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van De Wilgenschoot zijn betrokken.

  3. Strippenkaarten Yogalessen en betalingen
  3.1 Studenten kunnen yogalessen volgen op basis van een Strippenkaart van 4 lessen of 12 lessen. Soms heeft De Wilgenschoot acties met een beperkte geldigheidsduur.
  3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van De Wilgenschoot af te nemen. De Wilgenschoot is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Student geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door De Wilgenschoot worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Student heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden De Wilgenschoot niet en de Student kan hier geen rechten aan ontlenen. De Nieuwe Yogaschool heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Strippenkaart komt tot stand op het moment dat De Wilgenschoot het verschuldigde lidmaatschapsgeld van de Student heeft ontvangen.
  3.3 De Wilgenschoot geeft de volgende mogelijkheden tot het aanschaffen van lessen en/of Workshops, Cirkels of Retraites:

  STRIPPENKAART 4X
  Deze strippenkaart geeft recht op 4 lessen op basis van afspraak met Ilse de Haan, óf op basis van beschikbaarheid. 
  Geldigheid: de strippenkaart is geldig voor vier lessen, en gaat in op de datum van aankoop. Vanaf de datum van aankoop is de strippenkaart 8 weken geldig. De lessen dienen binnen die 8 weken gebruikt te worden.
  Strippenkaarten zijn via i-Deal aan te schaffen via de webshop op de website.

STRIPPENKAART 12X 
Deze strippenkaart geeft recht op 12 lessen op basis van afspraak met Ilse de Haan, óf op basis van beschikbaarheid. 
Geldigheid: de strippenkaart is geldig voor twaalf lessen, en gaat in op de datum van aankoop. Vanaf de datum van aankoop is de strippenkaart 16 weken geldig. De lessen dienen binnen die 16 weken gebruikt te worden. 
Strippenkaarten zijn via i-Deal aan te schaffen via de webshop op de website.

WORKSHOPS, CIRKELS EN RETRAITES
Zowel workshops als cirkels vinden plaats op vooraf aangekondigde data. Via de webshop op de website kan de Deelnemer via i-Deal toegang verschaffen tot één van beide. 
Retraites vinden plaats op afgesproken momenten. Ook deze betaling vindt plaats via i-Deal in de webshop. Voor Retraites dient een aanbetaling te worden gedaan. 

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn
4.1 Een Strippenkaart, Workshop, Cirkel, Huur of Retraite moet vooruit, te weten voorafgaand aan de abonnementsperiode, Les, Workshop, Cirkel of Retraite betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online) of mag overgemaakt worden op het rekeningnummer van De Wilgenschoot. 
4.3 De geldende prijzen voor Strippenkaarten, Workshops, Cirkels, Huur of Retraites staan altijd op de Website van De Wilgenschoot. De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor de prijzen van de Strippenkaarten, Workshops, Cirkels, Huur of Retraites en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in De Wilgenschoot, door vermelding op de Website, en per e-mail.
4.4. Op eenmaal betaalde Strippenkaarten vindt géén restitutie plaats.
4.5. Wanneer de geldigheid van de Strippenkaart voorbij is maar Student nog niet alle lessen heeft opgemaakt, gelden die lessen als gebuikt. Indien Student dan nieuwe lessen wil volgen, dient Student een nieuwe Strippenkaart aan te schaffen.

6. Lesrooster
6.1 Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Wilgenschoot, vermelding op de Website en/of per e-mail of Whatsapp.
6.2 De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats. Wel wordt de Strippenkaart met één week verlengd. 
6.3 De Wilgenschoot behoudt zich het recht om op (feest)dagen en gedurende sommige (perioden van) schoolvakanties de deuren te sluiten. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats. Wel is de Strippenkaart dan langer geldig (te weten: zoveel langer als het aantal lessen dat hierdoor gemist is).
6.4. Wanneer er zich slechts twee deelnemers voor een yogales hebben aangemeld, behoudt De Wilgenschoot zicht het recht voor om een geplande les te annuleren. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats. Wel wordt de Strippenkaart met één week verlengd. 

7. Deelname aan en annuleren van deelname aan yogalessen
7.1. De yogalessen duren 75 minuten.
7.2. Het geldende lesrooster staat altijd op de Website. De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Wilgenschoot, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail of Whatsapp.
7.3. Tot 4 uur van tevoren kan de Deelnemer/Student kosteloos annuleren voor de les waarvoor hij staat ingeschreven. Bij annuleringen korter dan 4 uur van tevoren zal een les van de strippenkaart worden gestempeld. 
7.4. De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor om een geplande les te annuleren, als gevolg van overmacht. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt dan niet terugbetaald, maar de geldigheidstermijn van de strippenkaart wordt met een week verlengd.

8. Deelname en Betaling Workshop, Cirkel c.q. Retraite en Inschrijfgeld
8.1 Een Deelnemer kan aan een Workshop of Cirkel deelnemen nadat De Wilgenschoot het volledige bedrag voor deelname aan de Workshop of Training heeft ontvangen.
8.2 Bij deelname aan een Retraite dient de aanbetaling uiterlijk 30 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale Retraite Prijs dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande Retraite te worden voldaan aan De Wilgenschoot. Een deelnemer kan aan een Retraite deelnemen nadat de deelnemer de volledige Retraite Prijs heeft betaald.
8.3 Voor sommige Workshops, Cirkels en Retraites geldt een zogeheten “Vroeginschrijvingskorting”. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

9. Workshops en cirkels
9.1 Het geldende Workshop- en cirkelrooster staat altijd op de Website. De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in De Wilgenschoot, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.
9.2 De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal er worden gezocht naar een nieuwe datum óf het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.
9.3 Tot twee weken voor de geplande Workshop- of Cirkeldatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan ilse@dewilgenschoot.nl. 
9.4 Bij Workshops of Cirkels die binnen twee weken voor de geplande Workshop- of Cirkeldatum worden geannuleerd vindt er geen restitutie plaats.

10. Huur van de Yurt: voorwaarden
10.1. Annulering van de Verhuur slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan ilse@dewilgenschoot.nl 
10.2 Tot 60 dagen voor de geplande Huur kan de Huurder zijn inschrijving kosteloos annuleren.
10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Huur datum kan de Huurder zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Huur Prijs in rekening wordt gebracht.
10.4 Indien de Huurder zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de Huur, wordt de reeds betaalde Huur Prijs niet terugbetaald.
10.5 Indien de Huurder ter plaatse, om welke reden dan ook, niet voorzetten met het Huren, wordt de reeds betaalde Huur Prijs niet terugbetaald.
10.6 De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor de Verhuur te annuleren wegens overmacht. In dat geval wordt de door de Huurder reeds (gedeeltelijk) betaalde Huur Prijs terugbetaald óf gezocht naar een nieuwe datum.

 

11. Huur van de Yurt: Inbegrepen en kosten
11.1. Kosten
Dagdeel (4 uur): 150 euro ex btw
Hele dag (8 uur): 175 euro ex btw
Hele dag plus avond (12 uur): 200 euro ex btw
11.2. Materialen
10 yogamatjes
10 meditatiekussens halve maan
2 meditatiekussens rond 
10 katoenen dekentjes (luchtig) en 10 wollen dekentjes (warmer)
10 bolsters
10 oogkussentjes met boekweit en lavendel
12 yogariemen 
22 yogablokken
JBL-boxje
Twee yogamatten voor space holder
Elektrische kachel
Grote thermoskan voor thee (inclusief Yogitea)
Thermoskan voor koffie (inclusief koffie en koffiemelk) 
Kopjes en glazen
2x glazen kan met tap voor koude dranken
11.3. Overige zaken
- Het toilet bevindt zich in ons woonhuis en is vrij te gebruiken voor alle gasten (in de afgesloten bijkeuken aan de achterkant van het huis) 
- Onze keuken in het woonhuis is door de huurder te gebruiken om bijvoorbeeld water te halen of extra thee bij te zetten, of om kleine hapjes voor te bereiden, enz.


12. Retraite: Annulering
12.1 Annulering van deelname aan de geplande Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan ilse@dewilgenschoot.nl 12.2 Tot 60 dagen voor de geplande Retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
12.3 Binnen 60 dagen voor de geplande Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de Retraite Prijs in rekening wordt gebracht.
12.4 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
12.5 Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.
12.6 De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor de Retraite te annuleren wegens overmacht. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Retraite Prijs terugbetaald óf gezocht naar een nieuwe datum.

13. Huisregels
13.1 Alle Studenten en Deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van De Wilgenschoot volgen:
•    Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor omwonenden van De Zeerijperweg er geen last van hebben.
•    Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van De Wilgenschoot.
•    Eet niet of licht gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga op een volle maag.
•    Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de Yurt.
•    Draag schone en makkelijk zittende kleding.
•    Doe je schoenen uit voordat je de Yurt, ná de gordijnen, betreedt.
•    De Wilgenschoot stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Student na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd. Ook de rest van de spullen in bruikleen dienen te worden opgeruimd, denk aan blokken, bolsters, riemen en oogkussens.
•    Voor een optimale rust worden Studenten en Deelnemers verzocht om tijdens en na de lessen en Workshops alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de Yurt, ná de gordijnen.
•    Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door De Wilgenschoot niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van Studenten en Deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.
13.2 De Wilgenschoot behoudt zich het recht voor Studenten en Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 12.1, niet naleven de toegang tot De Wilgenschoot te ontzeggen en/of het Abonnement van de betreffende Student te beëindigen of de Deelnemer de toegang tot de Workshop/Cirkel te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

14. Aansprakelijkheid
14.1 De Wilgenschoot aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan De Wilgenschoot, het volgen van lessen en/of deelname aan Workshops, Cirkels en/of Retraites bij, of verzorgd door, De Wilgenschoot. 
14.2. Wanneer Student / Deelnemer / Huurder schade berokkent aan de eigendommen van De Wilgenschoot, dient hij/zij deze schade te vergoeden. 
14.3. De Wilgenschoot werkt met (een) gekwalificeerde docent(en) en zorgt altijd voor Lessen, Workshops, Cirkels en Retraites van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les, Workshop of Cirkel. Door bezoek aan De Wilgenschoot, deelname aan een Les, Workshop, Cirkel of Retraite bij, of verzorgd door De Wilgenschoot, aanvaardt de bezoeker, Student en Deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. De Wilgenschoot adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
•    Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
•    Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meld dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, Workshop, Cirkel of Retraite.
•    Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
•    Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
•    Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
•    Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
•    Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
•    Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
13.3 Een bezoek aan De Wilgenschoot, de Lessen, Workshops, Cirkels en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn de Lessen, Workshops, Trainingen en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Cirkel of Retraite voor jou geschikt is op dit moment. 

15. Persoonsgegevens
15.1  De Wilgenschoot verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Studenten en Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. De Wilgenschoot gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
15.2 De Wilgenschoot gebruikt de in artikel 14.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers, Studenten en Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van De Wilgenschoot en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van De Wilgenschoot, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: ilse@dewilgenschoot.nl. De bezoeker, Student en Deelnemer is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van De Wilgenschoot gebruik kan worden gemaakt.
15.3 De Wilgenschoot geeft de persoonsgegevens van Studenten en Deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.
15.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door De Wilgenschoot worden verwerkt, voor welke doeleinden De Wilgenschoot dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Al het door De Wilgenschoot versterkte materiaal is en blijft eigendom van De Wilgenschoot. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.
16.2. De Deelnemer/ Student dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan De Wilgenschoot.
16.3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van De Wilgenschoot.

17.  Klachtenregeling
17.1. De Wilgenschoot doet er alles aan om haar lessen, Cirkels, Retraites en Workshops zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft de Deelnemer/Student/Huurder een klacht, dan meldt de Deelnemer/Student/Huurder het voorval/de klacht per omgaande aan De Wilgenschoot (per email aan ilse@dewilgenschoot.nl). De Wilgenschoot doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen. 
17.2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken (28 dagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Wilgenschoot binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de student een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
18.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een Abonnement, Workshop, Cirkel of Retraite, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij De Wilgenschoot zullen in eerste instantie worden beslecht op de in artikel 16 genoemde wijze. 

 

bottom of page